Scio Research

Scio Research

Náš výzkum má za cíl prohlubovat porozumění procesu učení tak, abychom dokázali děti lépe připravovat na budoucnost.

Naše poslání

Nezávislý výzkum ve vzdělávání

Ve Scio se dlouhodobě snažíme měnit vzdělávání, aby připravovalo na budoucnost. S tímto záměrem vzniklo Scio Research. Chceme se zapojit do mezinárodní komunity špičkových vědců a přinést vědě i celému světu a všem dětem nové užitečné poznatky o učení.

Díky spolupráci se sítí ScioŠkol, s níž nás pojí členství ve skupině Scio, máme výhodu přímého přístupu do škol a školských zařízení, kde můžeme provádět výzkum. V České republice je pedagogický výzkum ve srovnání se zahraničím nedostatečný (viz např. zde). Věříme, že se nám podaří tuto situaci změnit a současně i přispět ke kvalitě práce ScioŠkol.

  • Provádíme nezávislý výzkum v oblasti vzdělávání.
  • Sdílíme poznatky a výsledky výzkumu s širokou veřejností, pedagogy a tvůrci vzdělávací politiky.
  • Podporujeme zavádění inovací do vzdělávací praxe.
Výsledky výzkumu

Dosavadní výsledky

Role pedagogického vzdělání v práci průvodců ve ScioŠkolách

Výzkum se zaměřuje na význam vysokoškolského pedagogického vzdělání pro práci průvodcovstva na základních ScioŠkolách. Cílem výzkumu je zmapovat:

  • v čem je (začínajícím) průvodcům a průvodkyním pedagogické vzdělání na ScioŠkolách užitečné,
  • co si začínající průvodci a průvodkyně bez pedagogického vzdělání myslí, že jim kvůli absenci pedagogického vzdělání schází,
  • a z čeho začínající průvodci a průvodkyně bez pedagogického vzdělání při práci na ScioŠkolách čerpají.

Role pedagogického vzdělání v práci průvodců ve ScioŠkolách - zpráva (pdf)


Sociální wellbeing a učení dětí

Kvalitní vztahy mezi dětmi jsou jednou z priorit ScioŠkol. Dlouhodobě pracujeme s hypotézou, že dobré sociální klima a bezpečné prostředí jsou klíčovým předpokladem pro to, aby se děti mohly učit. To se promítá do našeho přístupu k dětem. 

Tento výzkum se věnuje právě vztahu sociálního klimatu ve třídě a učebního pokroku dětí ve ScioŠkolách. Jeho cílem je zjistit, zda je lepší sociální klima ve třídě spojeno s většími učebními pokroky dětí na druhém stupni základních ScioŠkol. 

Sociální wellbeing a učení dětí - zpráva (pdf)

Zaujal vás projekt Scio Research?

Přidejte se k nám! 

Spolupráce

Naši spolupracovníci a partneři

 

GOVLab Logo

Život je jen hra | SHerna

Soubor:CVUT logo.jpg – Wikipedie

Home | curiositylabtau

Williams College Logo Vector - (.SVG + .PNG) - FindLogoVector.Com